Blästerutrustning

Hem > Blästerutrustning

Skaffa blästerutrustning för att behandla eller rengöra olika ytor och material från exempelvis rost och annan smuts.

Vad är blästring?

Blästring är ett verkstadstekniskt tillvägagångssätt för att rengöra eller omforma en yta genom att, med en stark gasström, blåsa partiklar (blästermedel) mot den yta som man vill behandla.

Blästermaskiner för olika blästringsmetoder

Det finns flera olika metoder för blästring och de första metoderna utvecklades under början av 1960-talet. Beroende på vilken typ av blästring man utför, används olika sorters blästerutrustning. Generellt sett brukar man prata om tung blästring och lätt blästring.

  • Tung blästring
    Blästring med användning av tyngre blästermedel och ett lufttryck som överstiger 5 bar.
  • Lätt blästring
    Blästring med lätta blästermedel och ett lufttryck som inte överstiger 4,5 bar.

Utöver lufttryck och olika sorters blästermedel används även olika blästermaskiner, eller blästerutrustning, för att utföra blästringsarbeten. Vi går igenom några av de vanligaste metoderna för blästring samt de olika blästrar som används för respektive metod.

Bäckman Blästermaskiner är Nordens största tillverkare av blästerutrustning. Där går det att läsa mer om olika blästringsmaskiner och annan utrustning som lämpar sig för olika sorters ytbehandling.

Slungblästring med slungrensmaskin

Slungblästring är en blästringsmetod där man, med hjälp av så kallade slunghjul i en slungrensmaskin, kastar blästermedlet mot den yta som ska rengöras. Oftast är denna typ av blästring avsedd för rensning av stångmaterial, plåt, olika typer av svetsade konstruktioner eller till detaljer av exempelvis gjutjärn eller smide. Blästerutrustning och slungrensmaskin för slungblästring finns hos Bäckmans Blästermaskiner.

Fristråleblästring

Detta är en blästringsmetod som till stor del kan liknas vid slungblästring, med den stora skillnaden att rensmedlet får upp sin hastighet med hjälp av tryckluft istället för roterande slunghjul. Vid fristråleblästring används ofta olika typer av tryckkammare som blästerutrustning.

Blästermaskiner för fristråleblästring: Blästerhall, blästerskåp

Shot peening

Shot peening, kulbombning, kulhamring eller kulpening; dessa är alla olika begrepp som beskriver en blästringsmetod där en yta bombarderas av runda partiklar för att förstärkas och förbättras. Med denna metod kan man även jämna ut lokala spänningar i svetsfogar som gör att metallen blir mindre benägen att lösas upp eller frätas sönder. Blästermaskiner för shot peening finns hos Bäckman Blästermaskiner.

Vakuumblästring

Vakuumblästring är en metod som oftast används vid rengöring av mindre ytor. Till detta används inga blästermedel. Vakuumblästring är en dammfri metod.

Blästerutrustning för vakuumblästring: Blästertank

Våtblästring

När man våtblästrar en yta, gör man det ofta för att minska mängden dammpartiklar. Blästermedlet blandas då med ett fuktande medel, i många fall vatten, därav metodens namn "våtblästring".

Blästerutrustning för våtblästring: Våtbläster

Olika sorters blästermedel

Man gör inte bara skillnad på olika blästringsmetoder, utan även på de blästermedel som används. Detta varierar med blästringens syfte och med den yta som ska blästras.

Steel shot


Steel shot används i första hand som rensmedel vid slungblästring, men även till shot peening. Det är ett effektivt, men skonsamt, blästermedel som är tillverkat av smält stål. De runda stålkulorna används bland annat för att rensa gjutgods och för att höja det blästrade materialets brottbelastning.

Steel grit


Vid fristråleblästring och slungblästring är det vanligt att använda sig av steel grit som rensmedel. Detta tillverkas genom att man krossar och efterbehandlar material med samma kemiska uppsättning som steel shot och ger materialet en grov yta när det är färdigbehandlat.

Trådklipp


Denna sorts blästermedel kallas ibland också för cut wire. Detta tillverkas genom att man klipper av kalldragen ståltråd till en längd som motsvarar trådens diameter. Trådklipp tillverkas också i en rundare form och används då framför allt till shot peening.

Torrisblästring


Blästring med torris skapar en termisk chock som får smutsen på den behandlade ytan att krackelera. Fördelen med torrisblästring är att torrisen förångas i samma stund som den träffar blästringsytan. Det bildas därför inga rester mer än den redan befintliga smutsen.

Vattenblästring


Vattenblästring är en form av våtblästring där man enbart använder vatten som blästermedel. Det kan lättast liknas vid vanlig högtryckstvätt där den stora skillnaden är hur högt trycket är. Högtryckstvätt övergår till vattenblästring när trycket uppnår 700 bar.