Avfall och återvinning

Hem > Avfall och återvinning

Se de olika specialiserade maskinerna du lär hitta bland återvinningsverk och avfallshanteringar.

Maskiner för avfallshantering & återvinning

På stora byggen, i grustag, gruvor eller på sopstationer och dylikt är man i stort behov av maskiner för avfallshantering och återvinning. Detta för möjligheten att kunna effektivisera arbetet, samtidigt som man kan bär med sig ett miljötänk när man ska hantera avfall, vilket är lagstadgat – Något du kan läsa mer av på naturvardsverket.se.

På denna sida kan du läsa mer om vanligt förekommande maskiner för avfallshantering och återvinning som både hjälper dig och effektiviserar ditt arbete med att hantera avfall och återvinna.

Det finns många olika aktörer på denna marknad som erbjuder maskiner och färdiga koncept när det kommer till avfallshantering och återvinning av material.

Sorteringsverk för effektiv sortering

Ett sorteringsverk är en typ av maskin vars huvudsakliga syfte är att sortera olika typer av material. Oftast handlar det om sortering av avfall, jord, sten, grus, sand och dylikt.

Med tanke på att ett sorteringsverk har så pass låga driftkostnader, är enkla att använda och väldigt effektiva så har det blivit ett populärt komplement när det kommer till maskiner för avfall och återvinning.

Online hittar du sorteringsmaskiner för alla tänkbara behov och projekt. Ta del både finsorterare, grovsorterare och mycket mer när det kommer till sorteringsverk.

Avfallshantering med avfallskompaktor

En avfallskompaktor har, till skillnad från sorteringsverk, en enda uppgift och det är att fokusera på att just kompaktera avfall. Detta innebär att göra sophögar och andra stora mängder av avfall mer kompakt genom att trycka samman och platta till det - En metod att använda för att enkelt hantera avfall.

Avfallskompaktorer ser ut som en typ av traktor med ”mangelhjul” som man kör över avfallet i syfte att uppnå en mer kompakt avfallshög.

Krossar för smidigare återvinning

Krossar används först och främst i syfte att krossa större stenpartier och annat material när det kommer till återvinning inom mark och anläggning. På marknaden för krossar förekommer en rad olika modeller. Du hittar allt från käftkrossar och konkrossar till slagkrossar, träkrossar och mycket mer – alla med olika specifika egenskaper och användningsområden.